Wordt u donateur? Bekijk de voordelen!

Word donateur …
Voor € 30 per jaar wordt u donateur van de grootste Apple-gebruikersgroep van Nederland en tevens één van de oudste ter wereld: we bestaan al meer dan 40 jaar! Vanaf juli betaalt u € 20 voor de rest van het jaar; per september € 40 inclusief het daaropvolgende jaar.
Als donateur maakt u gratis gebruik van al onze diensten:
• drie maal per jaar het digitale Klokhuis Magazine
• drie maal per jaar de landelijke Klokhuisdag
• regionale bijeenkomsten
• per e-mail de Klokhuis Nieuwsbrief
• de Klokhuis chat
• ons uitgebreide helpdesksysteem

Aanmelding
Wilt u donateur worden van Stichting Klokhuis? Download dan het inschrijfformulier, vul dit in en mail het. U kunt het ons natuurlijk ook per post toesturen.
U ontvangt altijd een welkomstbrief. In deze brief staat op welke manier betaald kan worden. Ontvangt u geen welkomstbrief, maar heeft u wel betaald, neem dan contact met ons op.

Stopzetting
Het donateurschap kunt u schriftelijk of per  e-mail opzeggen. Het donateurschap eindigt op de laatste dag van het jaar waarvoor de laatste bijdrage is gedaan. Vermeld bij uw opzegging uw naam en donateursnummer. Als het mogelijk is vernemen wij ook graag de reden van opzegging.
Een opzegging zal altijd door ons worden bevestigd. Heeft u opgezegd maar geen bevestiging ontvangen, dan is uw opzegging niet door ons verwerkt. Neem dan contact met ons op.

Neem een introducé mee!
Natuurlijk mag u als donateur een introducé meenemen naar een Klokhuisdag. Met uw donateurspas kunt aan de Klokhuisbalie een dagpasje voor uw introducé afhalen.
Met deze dagpas kan uw introducé – op voorwaarde dat er plaats is – aan alle activiteiten deelnemen. Hiervan uitgesloten zijn tombola’s, verlotingen enz.

Uw jaarlijkse bijdrage
In december worden donateurs die niet voor automatische incasso hebben gekozen via een brief uitgenodigd hun donatie voor het volgende jaar te voldoen. Donateurs die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso ontvangen geen brief. Bij hen zal de bijdrage eind januari / begin februari worden afgeschreven.
Heeft u ons nog niet gemachtigd en wilt u het onze administratie gemakkelijk maken, download dan het incassoformulier en stuur dit op aan onderstaand adres; of maak er een foto of scan van en mail die naar administratie@klokhuis.nl.

Zelf overmaken
Als u zelf uw bijdrage overmaakt, kunt u dit doen via rekening NL90 INGB 0007 7450 14. t.n.v. Stichting Klokhuis te Vlaardingen. Vergeet u niet uw adresgegevens en donateursnummer  te vermelden?

Mutaties
Voor het wijzigen van uw gegevens (bijv. een verhuizing, opzegging, overlijden) kunt u ons berichten via administratie@klokhuis.nl.

Meer informatie?
Stuur ons een bericht via helpdesk@klokhuis.nl voor meer informatie. U kunt ons natuurlijk ook schrijven.

Adresgegevens
Stichting Klokhuis
Postbus 4022
3130 KA Vlaardingen
E-mailadres: administratie@klokhuis.nl