Diabetici met een Libre sensor: even de alarmen weer aanzetten.

Bij elke update hoort een installatie en bij elke installatie is het bijna zo dat er toch wat kleinigheden misgaan. De updates volgen elkaar overigens deze keer wel erg snel op en ons aller Jack heeft het er maar druk mee. Kennelijk zaten er toch wat lekken.

Normaal is dat een kwestie van ach, dat stellen we achteraf even in. Op de afgelopen Klokhuisdag hebben we het uitgebreid over wat de iPhone en vooral ook de AppleWatch kunnen betekenen voor de gezondheid. De focus lag op hartproblemen en diabetes. omdat die goed te meten zijn. Feitelijk is dat niet helemaal waar. Niet de iPhone of de Watch meet. Er wordt een sensor op de arm aangebracht die met een semi-permanent dun naaldje in de arm de glucose meet en weer kan geven.

Een bijzondere eigenschap van deze sensor is dat hij continu de glucosewaarden meet en een alarm afgeeft als die suiker onder of boven de grenswaarden van 3,9 en 10 uitkomt. En daar zit nu net het probleem. Na de update moeten de Alarmen weer even opnieuw aangezet worden. Als u dat niet doet, registreert de sensor wel, een losse meting kan ook, maar u wordt niet gewaarschuwd bij een foute suiker en daar is het nu net om te doen. Als een diabeet er vanuit gaat dat er wel een melding komt en die komt niet bij een kritische waarde dan is dat natuurlijk niet goed, zelfs ongezond.

De oplossing is simpel. Kijk op de iPhone en start de app. Links ziet u de bekende streepjes linksboven, kies voor Alarmen en zet Alarm bij hoge glucose  en ook Alarm  bij lage glucose aan. De derde optie, Alarm bij signaalverliesalarm vind ik persoonlijk wat hinderlijk, maar het is maar net wat u wilt. Persoonlijk zou ik bij de Instellingen niet kiezen voor ‘Niet storen’, waar hetzelfde  mee aan de hand is.

 

 

 

 

Scroll naar boven