Updates voor iOS en iPadOS beschikbaar

Er zaten kennelijk nog wat foutjes in die Apple met de nieuwe update heeft hersteld. Het gaat om zaken die niet voor iedereen altijd merkbaar waren. De meest in het oog springende was, dat er soms geen beltoon of trilling merkbaar was als u werd gebeld. Daarnaast nog wat kleinere zaken met de Apple Watch en gehoorapparaten die met Bluetooth werken. Verder wat foutjes in Mail, de Dictafoon en de Gezondheidsapp, met nog wat andere zaken. In zijn algemeenheid maken updates de apparaten veiliger en betrouwbaarder, dus het is wijs ze te installeren.

Scroll naar boven