Apple zoekt naar wegen om cyberflashing tegen te gaan

We schrijven er met enige tegenzin over, maar het moet dan toch maar even. Cyberflashing is de benaming van het ongewenst toezenden van afbeeldingen waar mensen in wezen worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Er wordt dan bijvoorbeeld van AirDrop gebruik gemaakt om bestanden te kunnen delen met de directe omgeving.

Natuurlijk kun je een afbeelding weigeren en uw telefoon is ook zo te configureren dat dit niet kan, maar zeker bij kinderen kan dat ook nog wel eens mis gaan. Het kan een moderne variant van potloodventen zijn, maar feitelijk om elke ongewenste afbeelding.

Apple geeft nu de mogelijkheid om het kunnen ontvangen van ongewenste afbeeldingen van iedereen te beperken tot tien minuten en de telefoon schakelt dan over naar een modus waarbij alleen bekende contactpersonen iets kunnen versturen. Misschien sowieso wel een verstandige instelling. Het wordt op deze manier tegengegaan, al is het niet afdoende.

Scroll naar boven