Geen Klokhuisdag in september

Het zijn overal onzekere tijden en dat geldt voor ons als Stichting Klokhuis evenzeer. We hebben gezien deze onzekerheid besloten dat de Klokhuisdag van september niet door zal gaan. Een ieder zal ook wel begrijpen waarom. Het kan weliswaar zijn dat er na 1 september weer bijeenkomsten mogen worden gehouden, maar het aantal bezoekers dat dan aanwezig mag zijn is ongewis. Hoewel alles nog kan veranderen, is nu de situatie dat tot 1 september bijeenkomsten als de onze sowieso niet mogen, en daarna is het afwachten met hoeveel mensen het wel kan en mag. Bij een maximaal aantal van honderd, kunnen we gewoon geen Klokhuisdag organiseren.

Een Klokhuisdag opzetten vereist een forse voorbereiding, waarbij naar de inhoud gekeken wordt, maar ook naar de haalbaarheid. Kunnen de sprekers komen, en willen ze dat in deze omstandigheden? Bedenk dat dit soort zaken meestal maanden van te voren in orde gemaakt moeten worden. Het is voor onze organisatie niet te doen met zoveel onzekerheid te werken, je kunt een Klokhuisdag ook niet één op één overzetten naar een volgende gelegenheid.

Met het gegeven dat het met zoveel onzekerheden niet te organiseren valt, en bovendien een deel van ons publiek dat tot de risicogroep behoort met grote waarschijnlijkheid niet zal komen, heeft het bestuur besloten de Klokhuisdag van vijf september af te gelasten. In het komende Klokhuis Magazine leest u er meer over.

Scroll naar boven