Klokhuis werkplaats

Actief aan de slag in de Klokhuis Werkplaats

Onder de noemer ‘Klokhuis Werkplaats’ organiseren we drie à vier keer per jaar speciale themadagen. Daarbij kunnen we ons eens lekker vastbijten in interessante onderwerpen waar we tijdens de normale bijeenkomsten vaak niet aan toe komen. Tijdens zo’n Klokhuis Werkplaats kunnen donateurs samen met Klokhuis specialisten hun ‘brandende’ Apple kwesties uitpluizen. Iedere keer kiezen we voor een thema, waaromheen we dan diverse werkplaats-activiteiten organiseren.
De doelstelling daarbij is dat men zelf actief bezig kan zijn en de nadruk ligt op kennis vergaren en uitdiepen. Hands-on dus voor alle deelnemers. Dat is niet alleen leuk voor u als donateur, maar uiteraard hopen we er zelf ook voordeel van te hebben op de komende Klokhuisdagen.
Aan het eind van de dag sluiten we de Klokhuis Werkplaats af met een gezamenlijk drankje. Dat is een mooie kans om te inventariseren wat er uiteindelijk boven water is gekomen. Of wellicht staan er nog zaken open die een vervolg nodig maken? Maar op dat moment, vooral een gezellige afsluiting!

We hebben contacten met locaties in o.a. Zoetermeer, Nijmegen, Zwolle en Den Bosch. Omdat daar niet altijd catering aanwezig is, moeten we die laten aanrukken. We werken daarom met aanmelding vooraf en we vragen een bijdrage van zo‘n 10 à 15 euro voor de lunch, koffie, thee en fris, plus een drankje na afloop. Introducés zijn in zo‘n Klokhuis Werkplaats van harte welkom! Inmiddels hebben er zeven Klokhuis Werkplaatsen plaatsgevonden.

Samen aan de slag met de Klokhuis-bollebozen om ongebruikte loopwerken weer aan de praat te krijgen en proberen om uw bestanden te redden van verouderde opslagmedia. Met onze speciale ‘data-wasstraat’ zorgen we dat uw bestanden weer bruikbaar worden.

Die dag gaan we ook een netwerk aan elkaar knopen van alle Vintage Macs die we daarvoor bijeen zullen brengen, gewoon omdat we dat leuk vinden. Na de lunch geeft ieder groepje een demonstratie van hun inspanningen.

Iedere Klokhuis-donateur die met Vintage Macs wil knutselen of zijn oude data wil (laten) redden is welkom.

Actief aan de slag in de Klokhuis Werkplaats

Klokhuis Werkplaats #1: ‘oude bestanden redden

zaterdag 14 januari 2017 in Officecenter De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

Klokhuis Werkplaats #2:  ‘sociale media
zaterdag 13 mei 2017 in Officecenter De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

Klokhuis Werkplaats #3:  ‘colormanagement
zaterdag 30 oktober 2017 bij Muziekvereniging Eensgezindheid, Kanaalweg 58, 1165 LW Halfweg

Klokhuis Werkplaats #4: ‘Een tweede kans voor uw eerste liefde…
zaterdag 21 april 2018 in Business Center De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

Bekijk de sfeerimpressie van deze Vintage werkplaats.

Klokhuis Werkplaats #5: ‘Een tweede kans voor uw eerste liefde…
zaterdag 16 februari 2019 in Business Center De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

Klokhuis Werkplaats #6: ‘Over fotobewerking
zaterdag 12 oktober 2019 in Business Center De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

Klokhuis Werkplaats #7: ‘oude bestanden redden
zaterdag 11 februari 2023, in Business Center De Unie, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer

Bekijk hier de sfeerimpressie van een eerdere werkplaats

 

Aanmelden voor een van de Werkplaatsen

Opgeven kan via het aanmeldformulier, zodat we de ruimte kunnen vastleggen alsook de lunch regelen. Introducés zijn welkom. U kunt meer informatie krijgen in ons chat kanaal #vintage.

Suggesties voor de Klokhuis werkplaats?

Er zijn al ideeën voor de volgende Klokhuis Werkplaatsen, maar als  u zelf een interessant idee heeft? Stuur dan een e-mail, of discussieer mee in de Klokhuis Chat.