Disclaimer / privacy

Disclaimer / privacy statement
Gebruik van de site en de diensten van Stichting Klokhuis zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van onze diensten betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Algemeen
Stichting Klokhuis publiceert het digitale Klokhuis Magazine en beheert www.klokhuis.nl,  www.klokhuisdag.nl, www.appledag.nl en www.klokhuisdata.nl. Persoonlijke gegevens van gebruikers van interactieve producten en diensten van Stichting Klokhuis worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stichting Klokhuis houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt regelmatig intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Stichting Klokhuis geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met Stichting Klokhuis.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Klokhuis. Uw gegevens worden verwerkt volgens de regels van de AVG.

Webstatistieken
Op de website worden geanonimiseerd bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kunnen we de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik van cookies
Stichting Klokhuis maakt op haar websites geen gebruik van cookies.

Gebruik website/schade
Stichting Klokhuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de websites van Stichting Klokhuis.

Externe links
De website van Stichting Klokhuis bevat ook een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van de site. Stichting Klokhuis kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Stichting Klokhuis en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Stichting Klokhuis. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Klokhuis.

Disclaimer e-mail
Stichting Klokhuis heeft aan het opstellen en verzenden van e-mailberichten met eventuele bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit e-mailbericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen.
Stichting Klokhuis aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht, inclusief de eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht.
Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Stichting Klokhuis u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen.
Stichting Klokhuis wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden.
Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, in uw systeem te wissen.
Stichting Klokhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Wijzigingen
Stichting Klokhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement, voor zover dit zou passen binnen de AVG. Check daarom regelmatig het privacystatement op mogelijke aanpassingen.

Vragen
Eventuele vragen kunt u richten aan info@klokhuis.nl.

Scroll naar boven